Petra Weel

Toen ik een praktijk startte in Laren en Blaricum, waren de verwijzingen divers en kwamen van huisartsen en specialisten (orthopeden, neurologen, reumatologen, revalidatieartsen). Maar er was tevens een andere  categorie, namelijk de verwijzingen van schoolartsen. Dit betrof zowel kinderen als jong volwassenen met houdingsafwijkingen zoals  bijvoorbeeld  scoliotische – en kyfotische houdingen of structurele afwijkingen.

Sinds een jaar of tien ging het opvallen dat huisartsen kinderen in de leeftijd van 6 tot 18 jaar gingen verwijzen. En daarmee veranderden de diagnoses; (lage)rugklachten, nekklachten, hoofdpijn, knieklachten. Er vond dus een verschuiving plaats van preventieve, signalerende zorg naar curatieve zorg. Dit signaal baarde mij zorgen; mede doordat schoolartsen van de GGD niet meer naar de lichaamshouding van kinderen kijken en geen buktest meer laten doen.

Mijn zorg werd bevestigd door een artikel in 2013 van orthopeed Piet van Loon over de gameboyrug. Door het toenemende gebruik van i-pads, smartphones etc. zitten  kinderen vaker en langer in een voorovergebogen of onderuitgezakte houding. Ook de app-nek komt steeds meer in opspraak. Aangezien ik als oefentherapeut Mensendieck preventie hoog in het vaandel heb, werd het tijd actie te ondernemen.

Vanuit mijn praktijk in Zuidhorn heb ik huisartsen benaderd, aandacht gevraagd voor het probleem en een verwijsformulier gemaakt voor kinderen in de groei. Er was herkenning van de kromme, passieve houding met name tijdens gebruik van i-pad, smartphone, laptop etc. Het blijkt echter dat huisartsen deze leeftijdsgroep niet vaak in hun praktijk zien, tenzij er al klachten zijn. Wat is dan de aangewezen plek om deze groep te bereiken? De school!

In samenwerking met Patty Brandhorst heb ik een preventief project voor scholen ontwikkeld.

Dit project heet “beeld bijstellen”.

 

Opzet preventief programma ‘Beeld bijstellen’

Beeld Bijstellen is een preventief programma voor jongeren in de groei. Middels oefeningen om de ‘juiste’ houding aan te nemen wordt bewustwording van houding gecreëerd en bevorderd. Maar het is tevens een programma voor leerkrachten en ouders; zij ondersteunen en participeren actief. Kinderen krijgen vanaf groep 1 oefeningen en theoretische onderbouwing. Op deze manier wordt voor alle groepen de oefenstof “vanzelfsprekende” leerstof. Het is een basale en praktische methode. Want “ga rechtop zitten” is makkelijk gezegd, maar hoe doe je dat?

De eerste resultaten van het programma zijn zowel een bevestiging als aanmoediging  om hiermee door te gaan. Genoeg redenen om het  op meerdere scholen uit te rollen. Immers, bewustwording brengt gedragsverandering teweeg.